fbpx

PRAKTIKÅR I SVENSKA KYRKAN

Ansökan öppen för 2023!

Från Hudiksvall till Göteborg för ungresurs

– Det har varit otroligt lärorikt. Både att flytta till Göteborg och att vara i församling. Det är mycket som jag kommer ta med mig från det här året och det är väldigt kul att se att kyrkan gör så mycket. Det blir lite annorlunda när man ser det på nära håll och att få […]

Antal praktikplatser 2022-2023

60 praktikplatser ansökte för att ta emot årets ungresurs-praktikanter! Är du en av dem nästa år? *** Församlingens/pastoratets namn Antal Mikaels församling 1 Nyköpings församling 1 Nyköpings församling 1 Olaus Petri församling/Örebro pastorat 1 Nikolai församling/Örebro pastorat 1 Almby Örebro 1 Umeå Landsförsamling 1 Umeå Stadsförsamling 1 Svenska kyrkan i Umeå/Tegs församling 1 Nordmalings församling […]

Permanent stöd för ungresurs

Praktikåret ungresurs får permanent stöd från Svenska kyrkans nationella nivå. Det beslutade kyrkomötet under sin andra session år 2021. Beslutet är ett bifall på den motion som skrivits av ledamöter från ÖKA, POSK, C och S, och som föreslår att kyrkostyrelsen ser till att det garanteras ett årligt ekonomiskt stöd till ungresurs, i dess nuvarande […]

PODD MED UNGRESURS-PRAKTIKANTER I NYKÖPING

Möt Wilma och Elisabeth som gör praktikåret Ung resurs i Nyköpings församling. Du får svar på många frågor om du själv är mellan 18-25 år och är nyfiken på att göra praktik i Svenska kyrkan. Hör dem berätta om att flytta från Göteborg och Sundsvall för att hamna i ett helt nytt sammanhang.

”Det är så viktigt att bli tillfrågad”

ARTIKEL I TIDSKRIFTEN KORSVÄG
De allra flesta som söker till ungresurs.nu kommer ifrån kyrkliga sammanhang. Utvärderingar har visat att många söker för att de fått frågan från någon i församlingen. 

ungresurs är en möjlighet för dig som är mellan 18-25 år

Letar du efter någon meningsfull sysselsättning efter gymnasiet? Ungdomar mellan 18 och 25 år som vill prova på att göra praktik i Svenska kyrkan är välkomna att söka till ungresurs

praktik i Svenska kyrkan

Praktikåret ungresurs är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.

Samtidigt är det en resurs för församlingen att få en praktikant. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.

Praktikåret är nödvändigt för kyrkan, att få ungdomar att stanna kvar som medlemmar, att uppmuntra dem att göra en ideell insats, och att rekrytera till yrken i Svenska kyrkan.

Som praktikant i ungresurs får du ta del av en församlings liv och verksamhet och upptäcka mer om kristen tro. Praktiken är en fulltidssysselsättning dvs 40 timmar per vecka.

Du bör känna dig bekväm i alla olika sociala sammanhang och vilja vara i verksamhet med många deltagare, från bebisar till träffar för äldre. Du kommer exempelvis att aktivt hålla i andakter, läsa text på gudstjänst, undervisa konfirmander, hålla i en kör, planera och genomföra lekar samt åka på läger.

Kanske har du tankar på att utbilda dig till ett yrke inom Svenska kyrkan? Eller du kanske vill göra något meningsfullt medan du funderar över vad du egentligen är intresserad av?

Under praktikåret blir du en praktikant i församlingen och du får en handledare som stöttar dig. Det betyder att du inte ersätter ordinarie personal. Praktikperioden pågår under ett läsår, från augusti till juni.

Se kriterier för antagning under fliken ”Ansök nu”

varierande arbetsuppgifter

Dina uppgifter kan se olika ut i olika församlingar, men många praktikanter deltar i verksamheter för barn och unga. Du kan till exempel också delta i arbetet med körer, i verksamheter för äldre, diakonala uppgifter och verksamheter eller vara med vaktmästarna. Du anger själv i din ansökan vilka typer av verksamheter du är intresserad av.

ungresurs.nu

Fördjupning på folkhögskola

Förutom daglig verksamhet i en församling ingår 20 kursdagar på folkhögskola tillsammans med de andra praktikanterna. Du får även möjlighet till bibelfördjupning och det ingår kontinuerliga samtal med handledare och en kontaktperson på stiftskansli.

När du gör praktik i Svenska kyrkan får du du får betalt boende (förmånsbeskattas) och en praktikersättning på 6800 kr i månaden före skatt. 

Kursplan för ungresurs.nu 2021-2022

Fler frågor? Prata med cilla!

Cecilia Cedergren är handläggare för ungresurs och den som har bäst koll på allt som har med praktikåret att göra. Är du nyfiken på året eller har frågor?
Telefon 031-771 30 67
Epost cecilia.cedergren@svenskakyrkan.se

vet du redan att det här är nåt för dig?

Då kan du gå vidare och kika på ansökningsformuläret. Sista ansökningsdag är 15 april, men du måste ju faktiskt inte vänta så länge!

Cecilia Cedergren är handläggare för ungresurs.nu på Göteborgs stiftskansli.

vem driver ungresurs?

Huvudmän för ungresurs är Helsjön folkhögskola, Göteborgs stift, och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Vi samarbetar även med Älvsby folkhögskola, Luleå stift samt fler andra stift.  

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation