fbpx

Vad händer vid problem?

Runt praktikanten finns ett skyddsnät av personer som kan hjälpa till vid problem: handledaren, handläggaren och kursledningen. Om det gäller en större fråga som vid längre eller allvarlig sjukdom, olycka eller om praktikanten eller praktikplatsen tycker att någon missköter sig skall alltid handläggaren, i god tid, informeras och rådfrågas för att lösa situationen. Om det uppstår konflikt mellan praktikanten och praktikplatsen skall handläggaren alltid informeras.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation