fbpx

Försäkringar

Hemförsäkring 

Det är volontärens ansvar att se till att bostaden och alla personliga tillhörigheter är försäkrade under året. Volontären ska kontakta sitt försäkringsbolag för att veta vilken försäkring som passar bäst. 

Personförsäkring 

Praktikplatsen ansvarar för att hålla volontären försäkrad och ersätta eventuella skador under arbetstid på samma villkor som gäller anställda. Volontären bör själv teckna olycksfallsförsäkring för skador och olycksfall på fritiden. 

Under kurstillfällena inklusive resor till och från kurserna är volontären försäkrad genom Helsjöns folkhögskola/Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. 

Används egen bil gäller egen bilförsäkring. Används egen bil på praktiken skall detta förankras hos handledaren innan. 

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation