fbpx

Resor

Praktikanten gör ett antal resor under året. Kostnaden för dessa fördelas enligt följande:

Praktikplatsen betalar ersättning för resan för besöket till praktikplatsen efter förslagsplaceringen (se resepolicy i bilaga). Praktikanten kan med fördel få ett månadskort i kollektivtrafiken på orten för att förenkla småresor på praktiken och för att underlätta kontakten med andra deltagare. Om praktikanten får månadskort får det enbart användas till praktiken, annars blir det skattepliktig förmån.

Ungresurs.nu står för resorna till och från kurserna på Helsjön folkhögskola samt resan från hemort i början av året och till hemort efter året samt en tur- och returresa till hemorten under året, det finns ett maxbelopp för dessa resor. Ungresurs.nu står även för resor till och från Bibelskolan på stiftskansliet om praktikanten inte redan har ett giltigt månadskort eller liknande där dessa resor ingår. Se bilaga

Volontären står själv för resor till och från praktiken, cykel rekommenderas när det är möjligt. Praktikplatsen bör kunna låna ut en cykel om den ska användas i tjänsten.

För alla resor som volontären inte betalar själv gäller billigaste och mest miljövänliga alternativ.  Se bilaga. Kvitton/biljetter skall redovisas till handläggare snarast efter genomförd resa.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation