fbpx

Resor

Volontären gör ett antal resor under året. Kostnaden för dessa fördelas enligt följande:

Praktikplatsen betalar ersättning för rimliga resor under praktiken samt resan till praktikplatsbesöket i juni (se resepolicy i bilaga). Volontären kan med fördel få ett månadskort i kollektivtrafiken på orten för att förenkla småresor på praktiken och för att underlätta kontakten med andra deltagare.

Ungresurs.nu står för resorna till och från kurserna samt resan från hemort i början av året och till hemort efter året samt en tur- och returresa till hemorten under året, det finns ett maxbelopp för dessa resor. Se bilaga. 

Volontären står själv för resor till och från praktiken, cykel rekommenderas när det är möjligt. Praktikplatsen bör kunna låna ut en cykel.

För alla resor som volontären inte betalar själv gäller billigaste och mest miljövänliga alternativ.  Se bilaga. Kvitton/biljetter skall redovisas till handläggare snarast efter genomförd resa.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation