fbpx

Ersättning och fickpengar

För att erhålla sina fickpengar krävs det att volontären är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Då ersättningen räknas som en inkomst och boendet som en förmån måste skatt betalas på fickpengarna och förmånsskatt för boendet. Praktikplatsen ansvarar för att fickpengarna betalas ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar, vanligtvis den 25:e varje månad. Avslutas eller påbörjas året mitt i en månad betalas bara den delen av fickpengarna ut som täcker den del av månaden som arbetat utförts. Praktikplatsen betalar förutom fickpengar och boende även terminsavgift till ungresurs.nu.

Årskostnad för praktikplatsen 

Fickpengar: 68 000 kr (6 800 kr x 10) sociala avgifter tillkommer.

Bostad: enligt skatteverkets regler, motsvarande ett rum och kök 

Terminsavgift ht: 8 000 kr kurser och resor 

Terminsavgift vt: 8 000 kr Kurser och resor 

Skatt och jämkning 

Som skrivits tidigare betalar volontären förmånsskatt för bostad vilket innebär att ju större bostad desto mer skatt och därmed mindre pengar netto i månaden. Volontären har möjlighet att skattejämka. Handledaren skall informera om detta och därefter ansvarar volontären själv för att göra en sådan jämkning, med uppgift om inkomst från praktikplatsen.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation