fbpx

Boende

Allmänt 

Praktikplatsen skall tillhandahålla en bostad under året. Bostaden skall vara färdig att bo i vid praktikantens start på praktikplatsen och bör inte vara större än ett rum och kök. Det är praktikplatsens ansvar att hitta bostad och bostadsfrågan skall vara planerad och genomtänkt när praktikanten gör sitt första besök under vårterminen. Önskvärt är att man kan besöka den tänkta bostaden och därmed få möjlighet att ställa frågor m.m.

Praktikplatsen ansvarar för att skriva kontrakt, betala hyra, se till att det praktiska fungerar under året samt ha kontakt med hyresvärden. Det är praktikplatsens ansvar att ha regler för bostaden och ha en uttalad person som har ansvar för den psykosociala boendesituationen. Skulle praktikanten inte vilja ha den bostad som erbjuds är det praktikantens eget ansvar att ordna med ny bostad förutsatt att praktikplatsen godkänt detta. Det går även bra om praktikanten vill bo kvar hemma. Då utgår en schablonsumma för boende enligt konsumentverkets rekommendationer. Enligt beslut av styrgruppen 2019-10-02 beslutades summan 2 230 :- med uträkning ifrån konsumentverkets räkneexempel: 1 990:- hyra 240:-ta del av hemutrustning = 2 230:- summa

Kostnader 

Praktikanten skattar för värdet på bostaden och därför är det viktigt att hålla nere kostnaden för bostaden. Ju fler kvadratmeter desto högre skatt. Om praktikanten har egen lägenhet eller delar lägenhet ersätts bostaden för ett rum och kök enligt skattetabellen i respektive kommun. Vid oklarheter ta kontakt med ert lokala skattekontor.
Praktikplatsen står för el- och vattenkostnader samt internet då detta är en del av boendekostnaden.

Ersättningen för boendekostnaden ska ske på något av följande sätt:

  • Praktikplatsen tillhandahåller och bekostar boendet och praktikanten beskattas enligt Skatteverkets regler för den bostadsförmån som uppstår
  • Praktikplatsen tillhandahåller boende till volontären som själv betalar hyra, praktikplatsen ger volontären ersättning som motsvarar den faktiska hyreskostnaden och den skall betalas ut tillsammans med volontärens fickpengar. Skatt dras då på den totala summan.

Möbler och utrustning 

Bostaden skall vara möblerad och det skall finnas städutrustning och köksutrustning. Standarden skall motsvara ett studentrum. Se bifogad checklista för de möbler och den utrustning som skall finnas

Inventarielista 

Vi rekommenderar att praktikplatsen och praktikanten skriver en detaljerad inventarielista för allt som finns i bostaden. Det underlättar för båda parter vid in- och utflyttning. Inkludera även en överenskommelse om vad som händer om något går sönder utöver normalt slitage.

Flyttstädning 

Vi rekommenderar att praktikplatsen ger praktikanten en städchecklista för boendet. Det är även en god idé att ta in en lokalvårdare/städfirma som gör en ordentlig städning en gång om året, förslagsvis efter praktikanten flyttat ut. Praktikplatsen är den som genomför slutbesiktning av flyttstädningen.

Telefon och Internet 

Det skall finnas internet både i hemmet och på praktikplatsen samt ett e-postkonto genom Svenska kyrkan.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation