fbpx

Kurser under året

Målet för lärandet under året är att utrusta deltagarna genom att 

  • Tydliggöra Svenska kyrkans bekännelse, uppdrag och organisation 
  • Ge möjlighet till utveckling av och reflektion över tro och liv 
  • Öka intresset för yrken som finns i Svenska kyrkan 
  • Öka förståelsen och beredskapen för mötet med andra 
  • Bearbeta och återkoppla årets erfarenheter 
  • Öka kunskapen om demokrati och delaktighet som bärande begrepp i organiseringen av Svenska kyrkans verksamhet 

Förutom kurserna och den fortlöpande praktiken i församlingen innehåller året 

  • Bibelskola (Bibelfördjupning) ca en gång per månad 
  • Kontinuerliga handledarsamtal 
  • Praktikplatsbesök utav stiftskontakt 

Tillsammans bidrar detta till att praktikårets syfte skall uppnås och att volontärerna skall få en helhetsbild av livet på praktikplatsen. Utvärdering av kurserna görs kontinuerligt och utvärdering av hela året görs under avslutningskursen. 

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation