fbpx

Kurser under året

Målet för lärandet under året är att utrusta deltagarna genom att 

  • Tydliggöra Svenska kyrkans bekännelse, uppdrag och organisation 
  • Ge möjlighet till utveckling av och reflektion över tro och liv 
  • Öka intresset för yrken som finns i Svenska kyrkan 
  • Öka förståelsen och beredskapen för mötet med andra 
  • Bearbeta och återkoppla årets erfarenheter 
  • Öka kunskapen om demokrati och delaktighet som bärande begrepp i organiseringen av Svenska kyrkans verksamhet 

Förutom kurserna och den fortlöpande praktiken i församlingen innehåller året 

  • Bibelskola (Bibelfördjupning) ca en gång per månad 
  • Kontinuerliga handledarsamtal 
  • Praktikplatsbesök utav stiftskontakt 

Tillsammans bidrar detta till att ungresurs.nu:s syfte skall uppnås och att volontärerna skall få en helhetsbild av livet på praktikplatsen. Utvärdering av kurserna görs kontinuerligt och utvärdering av hela året görs under avslutningskursen. 

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation