fbpx

Ansökan

Praktikplatser

De praktikplatser som vill delta i ungresurs.nu skickar in en ansökan till handläggaren senast den 1 mars. Observera att även de som tidigare deltagit som praktikplats skall skicka in en ansökan. I ansökan skall det framgå varför församlingen vill delta och hur församlingen tänker kring praktikuppgifter samt boende.  

Kriterier för antagning av praktikplatser 

För att få delta krävs att praktikplatsen 

 • Har ekonomiska förutsättningar att bekosta en volontär
 • Kan tillhandahålla en handledare som har tid att träffa volontären minst en gång per vecka för handledarsamtal
 • Uppfyller praktiska krav för boende
 • Förser volontären med de praktikuppgifter som beskrivs i ansökan

Volontär 

Sista ansökningsdatum är den 15 april och ansökan skickas till Helsjöns folkhögskola, 519 81 Horred. 

Med ansökan skickas ett personligt brev och den sökande uppger två referenter varav minst en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan. Referenterna får ett brev med frågeformulär att fylla i och skicka in. De sökande intervjuas av stiftskontakten i respektive stift.

Möjlig antagning och placering 

Möjlig antagning och placering av volontären grundar sig på 

 • Ålder
 • Personligt brev
 • Personlig lämplighet
 • Utdrag ur belastningsregistret (tas med till personlig intervju) 
 • Intervju
 • Om det finns en lämplig praktikplats

Vid förslagsplacering prioriteras sökande som har

 • Erfarenhet av ideellt engagemang inom Svenska kyrkan
 • Inkommit med ansökan i tid
 • Komplett ansökan (antingen från början eller efter uppmaning om komplettering)
 • Visar öppenhet i fråga om placering och praktikuppgifter

Den sökande volontären kan önska särskild placering en viss församling – om båda parter är överens om detta bör båda markera detta i sina respektive ansökningar.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation