fbpx

Ansökan

Praktikplatser

De praktikplatser som vill delta i ungresurs.nu skickar in en ansökan till handläggaren senast den 1 mars. Observera att även de som tidigare deltagit som praktikplats skall skicka in en ansökan. I ansökan skall det framgå varför församlingen vill delta och hur församlingen tänker kring praktikuppgifter samt boende.  

Kriterier för antagning av praktikplatser 

För att få delta krävs att praktikplatsen 

 • Har ekonomiska förutsättningar att bekosta en volontär
 • Kan tillhandahålla en handledare som har tid att träffa praktikanten minst en gång per vecka för handledarsamtal
 • Uppfyller praktiska krav för boende
 • Förser praktikanten med de praktikuppgifter som beskrivs i ansökan
 • Följer gällande arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftning och förordningar

Praktikant 

Sista ansökningsdatum är den 15 april och ansökan fylls i på ungresurs.nu/ansok

Med ansökan skickas ett personligt brev och den sökande uppger två referenter varav minst en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan. Referenterna får ett brev med frågeformulär att fylla i och skicka in. De sökande intervjuas av stiftskontakten i respektive stift.

Möjlig antagning och placering 

Möjlig antagning och placering av praktikanten grundar sig på 

 • Personligt brev
 • Personlig lämplighet
 • Utdrag ur belastningsregistret (tas med till personlig intervju) 
 • Intervju
 • Om det finns en lämplig praktikplats

Vid förslagsplacering prioriteras sökande som har

 • Erfarenhet av ideellt engagemang inom Svenska kyrkan
 • Inkommit med ansökan i tid
 • Komplett ansökan (antingen från början eller efter uppmaning om komplettering)
 • Är ärlig med sina särskildas behov, placering och praktikuppgifter
 • Möjlighet att placeras utifrån särskilda behov hos praktikanten

Den sökande praktikanten kan önska särskild placering en viss församling – om båda parter är överens om detta bör båda markera detta i sina respektive ansökningar.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation