fbpx

Praktikårets upplägg

Sista ansökningsdag för församlingar som vill delta i ungresurs.nu är den 1 mars och för de 18-25-åringar som vill bli volontärer är sista ansökningsdag den 15 april.

Efter att ansökningstiden passerats intervjuas de sökande och beslut tas om möjlig antagning och placering. De som antagits skall göra ett praktikplatsbesök, detta för att både den sökande och praktikplatsen skall få en bild av varandra. Därefter skall både den sökande och praktikplatsen var för sig ge besked om de accepterar den föreslagna placeringen eller inte. Efter det är placeringen definitiv.

Praktikanten börjar sitt år i samband med höstterminens start – det är viktigt att en hinner vara med på olika uppstarter i församlingen och att en varit i verksamhet minst en vecka innan första kursen.

I september är första kurstillfället, introduktionskursen. Andra kurstillfället är november månad, tredje kurstillfället januari och avslutningskurs sker i maj månad. Totalt 4 kursveckor med 18 dagar på folkhögskola. 

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation