fbpx

Så fungerar ungresurs.nu

Huvudägare för ungresurs.nu – volontärår i Svenska kyrkan är: Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Göteborgs stift och Helsjöns folkhögskola.

Styrgruppen

Uppdraget är att ha en strategisk ledning av ungresurs.nu. Gruppen består av 5-6 personer som representerar följande funktioner; Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, Helsjöns folkhögskola, Göteborgs stift, kursledning, någon av de aktuella handledarna samt någon tidigare volontär. Sammankallande är ansvarige handläggare.

Handläggarens roll

Handläggaren ansvarar för att:

  • Sprida information om programmet samt marknadsföra det
  • Medvetet arbeta för att församlingar ska vara kvar som praktikplats samt rekrytera nya församlingar
  • Vara kontaktperson till stiftets rekryteringsgrupp 
  • Hålla kontakt med församlingar och stift vid rekrytering och information
  • I samråd med Helsjöns folkhögskola rekrytera och anta volontärer
  • Vara sammankallande i styrgruppen

Stiftskontaktens roll

Det skall finnas en kontaktperson i varje stift som ansvarar för att intervjua de ungdomar som sökt till ungresurs.nu från det aktuella stiftet och som genomför ett praktikplatsbesök under höstterminen samt besöker praktikplatser utifall det uppstår problem under året.

Kursledningens roll

Kursledningen består av en representant från Helsjöns folkhögskola och en representant från Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift/Göteborgs stift. Kursledningen ansvarar för upplägg, planering och genomförande av kurserna utifrån fastställd kursplan.

Vem kan göra ungresurs.nu?

UngUngresurs.nu är en utbildningsplats med praktik. Det är en möjlighet för unga vuxna mellan 18-25 år som vill göra en meningsfull insats för sina medmänniskor och för Svenska kyrkan. För att antas som volontär i ungresurs.nu behöver den sökande vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande.

I ansökan skall den sökande uppge två referenter varav en skall vara medarbetare i Svenska kyrkan.

Vilka praktikplatser kan delta i ungresurs.nu?

För att ta emot en volontär i ungresurs.nu krävs det att församlingen har ett engagemang för att välkomna en volontär under minst 10 månader. De ska tillhandahålla uppgifter, handledning, stöd och boende för denne under perioden.  Se vidare under respektive kapitel.

Intyg

Som volontär i ungresurs.nu får en ett intyg från handläggaren efter att en fullgjort sitt år. Praktikplatsen ska också ge ett intyg till volontären där det mer konkret framgår vad praktiken bestått av. Den som under året behöver ett intyg för att söka utbildning eller arbete kan kontakta handläggaren.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation