fbpx

Handbok för dig som arbetar med ungresurs.nu

Syftet med denna handbok är att ge alla som finns med i ungresurs.nu detaljerad information om vad det innebär att delta som församling och som praktikant. Handboken är tänkt att ge en heltäckande bild av ungresurs.nu men kan även användas som uppslagsverk för att få svar på specifika frågor.

Handboken är samma för alla deltagare; praktikplatser och praktikanter, för att alla skall få samma information.

Dokument

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation