fbpx

Ersättning och fickpengar

Praktikanten får ersättning eftersom kursen ej är CSN-berättigad. För att få sin ersättning krävs det att praktikanten är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Då ersättningen räknas som en inkomst enligt skatteverket och boendet som en förmån måste skatt betalas på ersättningen och förmånsskatt för boendet. Praktikplatsen ansvarar för att ersättningen betalas ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar, vanligtvis den 25:e varje månad. Avslutas eller påbörjas året mitt i en månad betalas bara den delen av ersättningen ut som täcker den del av månaden som praktiken pågått. Praktikplatsen betalar förutom ersättning och boende även terminsavgift till ungresurs.nu. Ersättningen är inte pensionsgrundande.

Årskostnad för praktikplatsen 

Ersättning: 68 000 kr (6 800 kr x 10) sociala avgifter betalas av praktikplatsen.

Bostad: enligt skatteverkets regler, motsvarande ett rum och kök 

Terminsavgift ht: 9 000 kr för kurser och resor 

Terminsavgift vt: 9 000 kr för kurser och resor 

Skatt och jämkning 

Som skrivits tidigare betalar praktikanten förmånsskatt för bostad vilket innebär att ju större bostad desto mer skatt och därmed mindre pengar netto i månaden. Praktikanten har möjlighet att skattejämka. Handledaren skall informera om detta och därefter ansvarar praktikanten själv för att göra en sådan jämkning, med uppgift om inkomst från praktikplatsen.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation