fbpx

Praktikant? ansök senast 15 april inför praktikåret 2023/2024

Praktikplatser ansöker senast 15 februari

för dig som vill bli praktikant

Roligt att du vill söka till ungresurs! Här får du lite mer information om vad du behöver tänka på inför din ansökan.

Målgruppen för praktikåret är personer i åldern 18-25 år med erfarenhet av församlingsliv. Till exempel har du varit med i konfirmandarbete, gudstjänstbesökare eller kyrkvärd, varit aktiv i ungdomsgrupp eller körer.  

Du behöver kontakta två personer som kan vara dina referenter, alltså säga något om hur du är som person. En av dem ska vara medarbetare i Svenska kyrkan. 

Du måste kunna klara av en fulltidssysselsättning då praktikåret är 40 timmar per vecka. 

Förutsättning för antagning och placering
Möjlig antagning och placering av praktikanter grundar sig på

 • Det personliga brevet
 • Den personliga lämpligheten
 • Fullgod vaccinering mot Covid-19 enligt FHM rekommendationer
 • Att ungdomen kan ha en heltidssysselsättning
 • Uppvisar utdrag ur belastningsregistret
 • Bra intryck vid personlig intervju
 • Uppger sina särskilda behov (exempelvis diagnos, psykisk hälsa, mobilitet, medicinering osv. Kännedom om särskilda behov möjliggör en placering.)
 • Är socialt kompetent och bekväm med verksamheter/mötesplatser och sammanhang med många deltagare
 • Kan samarbeta såväl som att arbeta självständigt
 • Om det finns en lämplig praktikplats

Prioritering förslagsplacering

 • Komplett ansökan
 • Erfarenhet av ideellt engagemang inom Svenska kyrkan
 • Möjlighet att placeras utifrån särskilda behov
 • Flexibilitet för praktikplats på annan ort
 • Har vaccinpass Covid-19
 • Är husdjursfri (församlingarnas bostäder tillåter oftast ej husdjur)

Den sökande praktikanten kan önska särskild placering en viss församling – om båda parter är överens om detta bör båda markera detta i sina respektive ansökningar.

I ansökningsformuläret nedan fyller du i uppgifter om dig själv och var du vill bli placerad och kontaktuppgifter till dina referenter. Det finns praktikplatser i följande stift:

Luleå, Härnösand, Uppsala, Karlstad, Stockholm, Strängnäs, Västerås, Linköping, Skara, Visby och Göteborg. Du kan alltså flytta långt eller kort hemifrån.  

Vi vill också att du skriver ett personligt brev (ca en A4 långt) där du berättar om dig själv. Beskriv dig själv, dina intressen, dina förväntningar på praktikåret och vilka utmaningar du tror att ungresurs skulle innebära för dig. Brevet bifogar du som en word- eller pdf-fil i formuläret. Bifoga även ett foto på dig själv.

När du har skickat in ansökan får du en kopia till din epost.

Om du bli antagen behöver du uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister till din praktikplats.
Så gör du för att begära utdrag ur belastningsregistret >

Har du frågor om din ansökan?

Kontakta Cecilia Cedergren på  031-771 30 67

eller cecilia.cedergren@svenskakyrkan.se

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation