fbpx

Kostnader för att ta emot en praktikant

Praktikanten får ersättning eftersom kursen inte är CSN-berättigad.  Praktikplatsen betalar förutom ersättning och boende även terminsavgift till ungresurs.nu. 

ÅRSKOSTNAD FÖR PRAKTIKPLATSEN 

Ersättning: 68 000 kr (6 800 kr x 10). Sociala avgifter betalas av praktikplatsen.

Bostad: enligt skatteverkets regler, motsvarande ett rum och kök.

Terminsavgift ht 2021: 8 500 kr för kurser och resor 

Terminsavgift vt 2022: 8 500 kr för kurser och resor 

 

För att få sin ersättning krävs det att praktikanten är på sin praktikplats och inte har ogiltig frånvaro. Praktikplatsen ansvarar för att ersättningen betalas ut samtidigt som de anställda får sina löneutbetalningar. Ersättningen är inte pensionsgrundande.

 

Redo för nya perspektiv på vardagen?

Per Eriksson, präst i Tynnered, och Karl-Oskar Löfgren, församlingspedagog i Vallda, berättar om erfarenheterna av att ha praktikanter.

samverkan inom svenska kyrkan

ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Helsjöns folkhögskola, Älvsby folkhögskola, Göteborgs stift, Luleå stift och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

 

 

 

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation