fbpx

mitt praktikår

Under minst tio månader får du som praktikant möjlighet att arvoderat ta del av kyrkans och en församlings liv och verksamhet. Du får arbetsuppgifter som varierar beroende på vilken församling du blir placerad i. Vanligt förekommande är verksamheter som riktar sig till barn och unga men även körer, verksamhet för äldre, vaktmästaruppgifter etc. Du anger själv i din ansökan vilka typer av verksamheter du är intresserad av. 

För att antas som praktikant i ungresurs.nu behöver du vara nyfiken på att lära känna Svenska kyrkan, dess tro och liv samt dess yrken. Tidigare församlingserfarenhet är meriterande.

intervju och förslagsplacering

Efter ansökningstidens slut blir du kallad till en intervju i det stift du tillhör. När alla intervjuer är genomförda sätter sig handläggaren med samtliga ansökningshandlingar och försöker matcha dig och dina önskemål med de behov och önskemål församlingarna har. Därefter presenteras en förslagsplacering som både du och församlingen måste tacka ja till för att den skall bli permanent.

Linnéa Weibull är praktikant i Lindome 2019/2020.

kurstillfällen och handledning

Förutom den dagliga verksamheten i församlingen innehåller året 18 kursdagar, fördelade på fyra tillfällen,  tillsammans med de andra praktikanterna på folkhögskolan. Däremellan genomförs digitala träffar och gemensamma uppgifter. Praktikanterna har även möjlighet till bibelfördjupning och andlig utveckling, exempelvis via Göteborgs stifts Bibelskola. Det ingår även att ha kontinuerliga samtal med handledare samt att få praktikplatsbesök av stiftskontakt. 

Under året uppmuntras praktikanterna även att anordna egna träffar, delta i varandras aktiviteter eller på andra sätt stötta varandra. Gudsbild, församlingssyn, människosyn och Bibelsyn är de ämnen som är mest centrala och som tillsammans formar kyrkans liv, verksamhet och inriktning. Under ditt år som praktikant får du möjlighet att reflektera över dessa. 

boende och ekonomisk ersättning

Det är församlingens ansvar att ordna med boende för dig som praktikant. I vissa fall har man en egen lägenhet, i andra fall väljer församlingar att dela på en större lägenhet där unga kan dela boende. Fickpengen är på 6800:- i månaden innan skatt. Vad det innebär efter skatt varierar beroende på vad du tjänat tidigare under året eller kommer att tjäna efter praktikårets slut. Lättast är att du själv tar kontakt med Skatteverket om du vill ha aktuella siffror för just dig. Du förmånsbeskattas för bostaden, det innebär att du betalar en del i skatt på grund av att du får tillgång till bostad utan hyreskostnad.

Vill du veta mer?

Här finns en sammanställning med svar på de vanligaste frågorna om ungresurs.nu.

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation