fbpx

50 år av unga resurser

Diakonala året, volontäråret, ungresurs.nu... Sedan 1968 har verksamheten funnits i Svenska kyrkan i varierande former och under olika namn. Över 3000 unga har hittills fått göra en insats i Svenska kyrkan.

en chans att upptäcka och dela tro

Ungresurs.nu – ett praktikår i Svenska kyrkan genomförs som en folkhögskolekurs. Idén kommer ursprungligen ifrån Tyskland och sedan 1968 har drygt 3000 ungdomar gjort en insats inom Svenska kyrkan.

Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan har under många år bedrivit ett nationellt praktikprogram. Verksamheten har funnits sedan 1968 i varierande former och under olika namn. Praktikåret har varit ett viktigt bidrag till vår kyrka. Det har varit ett sätt att som ung person få chans att komma ut i en församling och ta del av Svenska kyrkan. Helst i en församling där en inte är uppvuxen, för att vidga sina perspektiv. 

ungresurs.nu föddes 2013

Efter en tids utvecklingsarbete beslutade sig Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga för att lägga ner Volontäråret, som det hette tidigare, som nationellt program från och med höstterminen 2012. Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift, tillsammans med flera andra aktörer b.la. Helsjöns folkhögskola, församlingar och handledare i Göteborgs stift, ville fortsätta med programmet och Volontäråret Göteborg tog vid. 

Med ungefär samma upplägg som tidigare administrerades året från Göteborg och de flesta församlingarna med volontärer fanns även i Göteborg. Under året beslutade man sig även för en nystart under nytt namn. ungresurs.nu  tog vid höstterminen 2013.

Inför Kyrkomötet 2017 arbetade Svenska kyrkan på nationell nivå med att utreda möjligheterna för ett nationellt drivet volontärår. 21 november 2018 togs beslut på kyrkomötet om att stötta ungresurs.nu ekonomiskt för att förstärka och utveckla praktikåret med 1 miljon om året i 3 år, dvs 3 miljoner sammanlagt.

Som en följd av kyrkomötets stöd har vi kunnat utveckla kommunikationsarbetet och utöka deltagarantalet.

2020 inleddes samarbete med Luleå stift och Älvsby folkhögskola.

organisation

Ungresurs.nu är ett samarbete mellan Luleå stift, Göteborgs stift, Älvsbyn folkhögskola, Helsjön folkhögskola och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Den strategiska ledningen görs av en styrgrupp som består av 5-6 personer med representanter från huvudmännen, kursledning, de nuvarande handledarna samt tidigare praktikanter. Denna grupp utses av distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Sammankallande är den administrativt ansvarige handläggaren som är stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

För dem som gör sitt praktikår i ett annat stift finns en stiftskontakt i respektive stift. Denne ansvarar för att intervjua de ungdomar som har sökt till ungresurs.nu. Stiftskontakten besöker också praktikanter och församlingar någon gång under november/december men finns även tillgänglig vid frågor och problem under året.

Kursledningen består av representanter från folkhögskolorna och en representant från Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift. Denna ledning ansvarar för upplägg, planering och genomförande av kurserna utifrån fastställd kursplan.

Mer om våra huvudmän:

Göteborgs stift

Luleå stift

Helsjöns folkhögskola

Älvsby folkhögskola

Svenska kyrkans unga i Göteborgs stift

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation