fbpx

Ta emot en möjliggörare

Praktikåret ungresurs.nu är en möjlighet för unga vuxna mellan 18 och 25 år att göra en insats för medmänniskor inom Svenska kyrkan och dela en församlings tro och liv.

Samtidigt är det en möjlighet för församlingen att få en extra resurs. En ung person, med nya idéer, kan bidra med ett utifrånperspektiv och berika församlingsarbetet.

ungresurs.nu är också en viktig möjlighet för kyrkan att få ungdomar att stanna kvar som medlemmar, att uppmuntra dem att göra en ideell insats, och att rekrytera till yrken i Svenska kyrkan.

Douglas Gustafsson är praktikant i Himledalens församling 2019/2020.

Redo för nya perspektiv på vardagen?

Runt om i landet finns unga personer som vill göra en insats för sina medmänniskor och för Svenska kyrkan. Som vill uppleva en ny miljö och lära sig nya saker.

Genom att ta emot en praktikant får församlingen både en extra resurs i arbetet och en möjlighet till nya perspektiv på invanda mönster.

ungresurs.nu är en unik möjlighet till informellt lärande, d.v.s. att lära sig praktik före teori, vilket är den största skillnaden mellan ungresurs.nu och vanlig praktik eller utbildning.

Per Eriksson berättar om erfarenheterna av att ha en praktikant i Tynnereds församling.

samverkan inom svenska kyrkan

ungresurs.nu genomförs som en folkhögskolekurs i samverkan mellan Helsjöns folkhögskola, Älvsby folkhögskola, Göteborgs stift, Luleå stift och Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift.

 

 

 

ungresurs.nu - ett praktikår i Svenska kyrkan  © Budskapet kommunikation